Delatnosti

Malina

Proizvodnja sadnog materijala – Matičnjak Golija

Najvažnije odluke koje utiču na profitabilnost vaše proizvodnje maline i ostalog jagodastog voća donose se pre sadnje! Upravo iz tog razloga je apsolutno najvažnija stvar kojom se morate rukovoditi pre podizanja samog zasada – nabavka zdravog i kvalitetnog sadnog materijala.

Mati_njak_64

Kada biramo sadnice za naše zasade, uglavnom ćemo koristiti termine sertifikovana, elitna, super elitna, bezvirusna itd., ali se sve svodi na priču da bi za sopstvene zasade želeli da imamo apsolutno zdravu sadnicu garantovanog porekla. Sadnice koje su umnožene od biljaka iz proizvodnih zasada ili drugih nekontrolisanih izvora, čak i kada izgledaju zdravo, su definitivno rizičan izbor! Zašto? Prosto, takve biljke mogu biti bez vidljivih simptoma, a da opet nose u sebi viruse, patogene gljivice, bakterije, i zato se ne preporučuju za sadnju. Pokrivanje troškova podizanja plantaže i potencijal profita može se ostvariti isključivo od zdravih biljaka, tačnije odabirom proverenog sadnog materijala. Međutim, izborom najjeftinijih sadnica često pokušavamo da uštedimo i smanjimo troškove podizanja zasada, što je pogrešan način pristupa kojim se mnogostruko povećava rizik za uspešnost proizvodnje! Zašto to radimo?

Razumljiva je želja da se smanje troškovi podizanja zasada, pa ćemo uzeti sadnice od komšije, rođaka, kuma itd. Ali koju cenu plaćamo na kraju kad krenu problemi izazvani lošim sadnim materijalom? To nije samo cena tih sadnica, već kompletno uloženo vreme i novac da bi se zasad podigao. Nećemo da kažemo kako je nemoguće podići dobar zasad pomoću sadnica koje nisu poreklom iz referentnog i priznatog matičnjaka, jer smo svedoci da je najveći deo malinjaka širom Srbije podignut upravo na takav način. Ali, takođe smo svedoci propadanja velikog broja takvih zasada kada naiđu problematične godine kao što se dešavalo prethodnih nekoliko sezona. Kada je u pitanju konačni uspeh u proizvodnji i prinosu, na mnoge stvari ne možete direktno da utičete. Srećom, sadni materijal nije jedna od tih stvari!!! To je jedna od stavki na koju možete da utičete jer je izbor apsolutno i jedino vaš!

Mati_njak_59

Zašto smo se mi rešili da podignemo sopstveni matičnjak za proizvodnju sadnog materijala? Pa, za početak, svi znate koje su cene uvoznog sadnog materijala, prilično su nepristupačne prosečnom proizvođaču malina. Kako je to jedno od gorućih pitanja u proizvodnji, mi kao firma smo želeli da budemo ne deo problema, već deo rešenja tog velikog problema našeg malinarstva. Osnovni cilj kojim smo se vodili kada smo krenuli u priču oko podizanja matičnjaka za malinu nam je bila proizvodnja visokokvalitetnog sadnog materijala u koji će ljudi imati poverenja i znati tačno odakle dolazi i kakav kvalitet mogu da očekuju. I sve to po pristupačnim cenama. Želeli smo da postavimo temelje za savremeni matičnjak, i dugo smo tražili odgovarajuću lokaciju koja bi ispunila sve ono što je bilo potrebno i što smo zamislili. Na kraju smo tu lokaciju pronašli na planini Goliji, na preko 1200m nadmorske visine! Potpuna prostorna izolacija gde nigde u blizini nema niti jednog zasada maline ili nekog drugog jagodastog voća. Osnovna zamisao nam je bila proizvodnja sadnica standardnog sadnog materijala golih žila, po cenama koje će biti pristupačne. Takođe, u skorijoj budućnosti imamo planove i za zasnivanje proizvodnje kontejnerskog tipa sadnica.

Mati_njak_44

Zamisao nam je bila da napravimo jedinstven matičnjak kakav u Srbiji do sada nije viđen! Pre sadnje smo prvo kompletno ispitali zemljište u akreditovanim laboratorijama kako bi dobili potvrdu da je zemljište potpuno zdravo i bez uzročnika bilo koje bolesti. To je bio i najbolji način kako bi zaštitili vas kao nekoga ko će taj sadni materijal kupiti i posaditi ga u svoje zemljište.

ZAKLJUČAK: Još jednom ćemo ponoviti, na mnoge stvari prilikom podizanja zasada maline ne možete da utičete! Srećom, zdrav sadni materijal nije jedna od tih stvari!