Delatnosti

Proizvodnja sadnica jagodastog voća

Najvažnije odluke koje utiču na uspešnu i profitabilnu proizvodnju maline
donose se pre sadnje!
Upravo iz tog razloga je apsolutno najvažnija stvar kojom se morate rukovoditi pre podizanja samog zasada – nabavka zdravog i kvalitetnog sadnog materijala.

Kako su cene uvoznih sadnica maline vrlo visoke i praktično nedostupne prosečnom proizvođaču malina u Srbiji, mi nismo želeli da budemo deo problema
već deo REŠENJA ovog zaista velikog i gorućeg problema našeg malinarstva,
a kao rešenje ovog problema kompanija HOYA V.S. od skora proizvodi i na tržište isporučuje sertifikovani i bezvirusni sadni materijal maline sorte Vilamet, iz sopstvenog matičnog zasada koji se nalazi na planini Goliji.

Radi se o sadnom materijalu namenjenom za zasnivanje plantažnih zasada kategorije zreli izdanak golih žila. Ovaj vid sadnog materijala podrazumeva sadnice upakovane u buntove (pakovanja) od po 25 sadnica koje su skraćene na visinu od 40 cm od nivoa korenovog vrata i sa dobro razvijenim vlastitim korenovim sistemom.

Sadnice maline kupljene kod nas poseduju sve potrebne papire i sertifikate koji garantuju poreklo sadnice i njihovo besprekorno zdravstveno stanje, na osnovu kojih se mogu ostvariti subvencije i povraćaji uloženog novca na sertifikovani sadni materijal od strane države.

Kada biramo sadnice za naše zasade, uglavnom ćemo koristiti termine sertifikovana, elitna, super elitna, bezvirusna itd., ali se sve svodi na priču da bi za sopstvene zasade želeli da imamo apsolutno zdravu sadnicu garantovanog porekla. Sadnice koje su umnožene od biljaka iz proizvodnih zasada ili drugih nekontrolisanih izvora, čak i kada izgledaju zdravo, su definitivno rizičan izbor! Zašto? Prosto, takve biljke mogu biti bez vidljivih simptoma a da opet nose u sebi viruse, patogene gljivice, bakterije, i zato se ne preporučuju za sadnju. Pokrivanje troškova podizanja plantaže i planirani profit se može ostvariti isključivo od sadnje zdravih biljaka, tačnije odabirom proverenog sadnog materijala. 

Osnovna ideja i cilj kojim smo se rukovodili, kada smo krenuli u priču oko podizanja matičnog zasada maline, bila nam je održiva proizvodnja visokokvalitetnog sadnog materijala u koji će ljudi imati poverenja i znati tačno odakle dolazi i kakav kvalitet mogu da očekuju. I sve to po pristupačnim cenama.

Želeli smo da postavimo temelje i standarde za buduću proizvodnju sadnica maline, u matičnjaku koji će moći da pruži uslove za tako nešto i dugo smo tražili odgovarajuću lokaciju koja bi ispunila sve ono što je bilo potrebno i što smo zamislili. Na kraju smo tu lokaciju pronašli na planini Goliji, na preko 1200 m nadmorske visine! Potpuna prostorna izolacija gde nigde u blizini nema niti jednog zasada maline ili nekog drugog jagodastog voća.

Zamisao nam je bila da napravimo jedinstven matičnjak kakav u Srbiji do sada nije viđen, i zaista smatramo da smo u toj nameri potpuno uspeli! 

Kada je u pitanju konačni uspeh u proizvodnji malina, na mnoge stvari ne možete direktno da utičete. Srećom, sadni materijal nije jedna od tih stvari već je to stavka na koju možete još kako da utičete - jer je izbor apsolutno i jedino vaš!