tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Očekuju se visoke temperature... | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Počevši od sutra očekuju se ekstremno visoke temperature...

Kampanja_svima_BioForge_Trainer_
Poštovani proizvođači,

Počevši od sutra očekuju se ekstremno visoke temperature što će kod svih gajenih biljaka izazvati stres koji će se ogledati u smanjenju prinosa kvaliteta ploda a biljke koje su u cvetanju imaće problem sa oprašivanjem i zametanjem ploda. Biće neophodno reagovati na vreme i biljku vratiti u fiziološki balans i umanjiti ili potpuno eliminisati posledice stresa.

Naša preporuka je upotreba u praksi provereno i dokazano uspešne kombinacije BioForge 1 l/ha + Trainer 1 l/ha folijarnim tretmanom, a za biljke koje su fazi cvetanja BioForge 1 l/ha i FlowerPower 1 l/ha po hektaru takođe folijarnim tretmanom.

Ukoliko nepovoljan period potraje duže od 3 dana ovu kombinaciju praparata ponoviti u dozi BioForge 0,5 l/ha + Trainer 1l/ha.