Aktuelnosti

MERILAND F1

Rani partenokarpni bradavičasti salatar

Najnovija selekcija ranog partenokarpnog bradavičastog salatara (american slicer), tamno zelenih plodova sa prisustvom pepeljka.

Plodovi su izuzetno atraktivnog izgleda, dužine 21 - 23cm.

Zametanje plodova je konstantno, tako da su berbe u kontinuitetu.

Biljke su srednje bujnosti, bez previše bočnih zaperaka.

Namenjen je najranijoj prolećnoj proizvodnji u zaštićenom prostoru kako u grejanim tako i u negrejanim objektima.

Seme u ponudi MIP SEEDS.