Aktuelnosti

Kolebanje vremenskih prilika se i dalje nastavlja...

...može doći do problema sa oprašivanjem kod borovnice.

FlowerPowerTrainer
Poštovani proizvođači borovnice,

Kako se kolebanje vremenskih prilika i dalje nastavlja i da se u narednom periodu najavljuje produžetak hladnog fronta, može doći do problema sa oprašivanjem kod borovnice.

Da bi se pospešio nesmetan prolaz polenove cevi kroz žig tučka i neometana oplodnja, naša preporuka je ići kombinacijom preparata Flower power 2l/ha (ili (ili 300ml/100l vode) i Trainer 1l/ha (ili 300ml/100l vode).

Preparat Flower Power pomaže kod boljeg zametanja i uniformnosti ploda.