Aktuelnosti

Hladan front je i dalje tu, sa dosta atmosferskih padavina a biljke borovnice se nalaze u osetljivoj fazi cvetanja

RizokylFlowerPowerNitroplusVehet
Poštovani proizvođači borovnice,

Kako je hladan front i dalje tu, sa dosta atmosferskih padavina, a biljke borovnice se nalaze u osetljivoj fazi cvetanja i izložene su opasnosti od pojave botritisa, naša preporuka je da uradite folijarni tretman kombinacijom preparata Rizokyl simplex (350ml/100l vode) i Flower Power 2l/ha (ili 300ml/100l vode).

Rizokyl simplex je tečno organsko mikrobiološko đubrivo koje u sebi sadrži 6 sojeva korisnih bakterija iz roda Bacillus i podstiču prirodnu odbrambenu sposobnost biljaka i obezbeđuje propratni efekat u borbi protiv botritisa, monilije i sl. patogena.

Preparat Flower Power pospešuje oplodnju i oprašivanje, a pomaže i kod boljeg zametanja i uniformnosti ploda.

Takođe, ne trebamo zaboraviti ni činjenicu da su u nekim krajevima biljke borovnice već obrazovale plod, pa su im zbog izrazitog vegetativnog rasta potrebna đubriva sa naglašenim sadržajem azota koja bi primenili preko sistema za navodnjavanje. Naša preporuka bi bila kombinacija preparata Nitroplus Stoller (5-10 l/ha na svake 2 nedelje) i vodotopivog đubriva Gro Green Vegetative 25:10:15 (30kg/ha sedmično, raspoređeno u nekoliko zasebnih puštanja đubriva).