Aktuelnosti

Guanito 6:15:3

Jedinstveno organsko peletirano đubrivo koje u sebi sadrži visoke količine fosfora i azota

GUANITO je peletirano organsko đubrivo sa visokim sadržajem fosfora za brzu i efikasnu nadoknadu ovog izuzetno važnog hraniva u zemljištu.
 
Osnovna sirovina Guano poreklom je iz Perua, dosta je skupa i deficitarna sirovina, a odlikuje se izuzetno visokim sadržajem fosfora u organskom obliku, niskim nivoom soli i blago kiselom pH vrednošću (pH= 6,5). GUANITO omogućava kontinuiranu obezbeđenost hranljivim materijama u dužem vremenskom periodu i u svakom životnom ciklusu gajene biljke. Sa poboljšanjem mikrobiloških procesa u zoni korenovog sistema, GUANITO omogućava biljci da lakše usvaja raspoložive hranljive materije.
 
Osigurava visoke prinose i koncentraciju aktivne supstance za porast, kao što su huminske kiseline, vitamini, amino kiseline, auksini i citokinini, zahvaljuljući kojima biljka može lakše da iskoristi hranljive materije.