Moja korpa
 

Novisem

Alpha

ALPHA

Nova vrlo rana sorta celera korenaša okruglih srednje krupnih korenova prečnika 10-15 cm. Namenjena je za svežu potrošnju i industrijsku preradu. Glatki koren je slabo obrastao sitnim korenčićima i to samo na donjem delu što olakšava vađenje i čišćenje. Unutrašnjost korena je postojane bele boje i visokog sadržaja suve materije što ga čini naročito pogodnim za preradu i dugo skladištenje. Lisna je rozeta srednje bujna, a čine je čvrsti tamno zeleni listovi koji dobro štite koren od ranih mrazeva.

Omega

OMEGA

Nova srednje rana sorta krupnih ujednačenih korenova prečnika 12-16 cm, vrlo snažne lisne rozete pogodne za dugu proizvodnju, kasno vađenje i izuzetno dugo čuvanje. Unutrašnjost korena je ujednačene bele boje, bez šupljina i prilikom kuvanja ne menja boju. Ova sorta je zbog izuzetnog unutrašnjeg kvaliteta i postojanosti pogodna za sve vidove industrijske prerade. Koren je okrugao, glatke pokožice sa vrlo malo korenčića na donjem delu korena. Omega je takođe vrlo otporna sorta prema bolestima Septoria (siva pegavost lista) i Phoma (trulež korena) i visokotolerantna na procvetavanje.

Delta

DELTA

Srednje rana sorta celera korenaša namenjena za celogodišnju proizvodnju, za svežu potrošnju i dugo skladištenje. Pogodna je za proizvodnju u gušćem sklopu, ima srednje bujno tamno zeleno lišće i odlikuje se velikim brojem ujednačenih okruglih korenova prečnika 11-14 cm. Unutrašnjost korena je vrlo čvrsta, izrazito bele boje i visokog sadržaja suve materije. Lako se obrađuje i vadiiz zemlje jer ima zanemarljivo mali broj bočnih korenčića uglavnom pri dnu korena. Kao i ostali Novisem celeri i Delta se odlikuje visokom tolerancijom na procvetavanje i otpornošću na Septoriu (siva pegavost lista) i Phoma (trulež korena).