Moja korpa
 

MIP Seeds

MIP Seeds

mip seeds

MIŠINA F1

MIŠINA F1 je standardni srednje-rani hibrid slatke paprike u tipu kapije, izuzetno krupnih plodova. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plodovi su tamno zelene boje u tehnološkoj zrelosti i jarko crvene boje u punoj fiziološkoj zrelosti. Plodovi su prosečne težine od 250 - 330 gr i debljine mesa od 5-8 mm.
MIŠINA F1 se odlikuje atraktivnim, krupnim plodovima izuzetnog kvaliteta. Namenjena je za svežu potrošnju i za različite vidove termičke prerade i konzerviranja. Visoka postojanost pri termičkoj obradi je posledica pre svega visokog procenta (>7,5%) suve materije .
Podjednako uspešno se gaji i u zaštićenom i na otvorenom prostoru.

 Ostale video klipove možete pronaći na našem youtube kanalu.

MIRTIMA F1

mirtima

MIRTIMA F1 je dvokomorna slatka paprika u tipu kapije - šilja. Plod je svetlo zelene do zlatno žute boje a u fiziološkoj zrelosti intenzivno crvene boje. Mogućnost branja ovog hibrida i u tehnološkoj zrelosti čini ga izuzetno atraktivnim za sve uslove i načine proizvodnje.
Debljina mesa je od 4-6 cm, prosečna masa ploda od 140 - 180 gr. Visok procenat suve materije čini ovaj hibrid izuzetno pogodnim za termičku obradu.

SALMA F1

salma

SALMA F1 je srednje rani hibrid paprike u kapija tipu. Karakteriše se širokom semenskom ložom, ekstremno uniformni plodovi namenjeni kako za svežu potrošnju tako i za termalnu obradu i konzervisanje. Boja ploda je svetlo žuta do mlečno bele u tehnološkoj zrelosti kada počne prva berba, i intenzivno crvene boje u fiziološkoj zrelosti.
Prosečna težina zrelog ploda je 180-220 grama. Biljka je jaka, uspravna , izrazito plodna i ne mnogo zahtevna po pitanju ishrane.

KRALJICA F1

kraljica

KRALJICA F1 je takođe srednje-rani hibrid u tipu kapije. U našim krajevim je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plod je dvokomoran, široke i zaobljene semene lože. Masa ploda je od 220 - 250 gr. U tehnološkoj zrelosti plodovi su tamno zelene boje a u fiziološkoj izrazito crvene boje.
Izuzetno pogodna kako za svežu upotrebu tako i za hemijsku i termičku preradu. Poseduje visok procenat suve materije.

RUŽA F1

ruzs

RUŽA F1 je novi hibrid paradajz paprike, izuzetnih proizvodnih karakteristika. Plod je trokomoran, prosečne mase 150 - 220 g. Debljina mesa je od 11 - 17 mm, boja ploda je svetlo žuta u tehnološkoj do tamno crvene boje u fiziološkoj zrelosti. Kod nas se zova još i paradajz paprika. Biljka je jakog korena, snažnog habitusa i visoke otpornosti na veliki broj bolesti.
Ono što kod RUŽE treba posebno napomenuti je vrh ploda, koji je potpuno zatvoren, što kod većine paprika ovog tipa nije slučaj a u proizvodnji ovih paprika
to predstavlja ozbiljan problem.

BELI BISER F1

beli biser

je najnovija selekcija srednje rane paprike u tipu kapije. Dvokomorna paprika, svetlo žute do mlečno bele boje plodova a u fiziološkoj zrelosti sjajno crvene boje. Prosečna masa ploda je 165 - 225 gr. Ovaj hibrid odlikuju vrlo atraktivni plodovi, izuzetne uniformnosti i visoke rodnosti.


KAPICA F1

kapica

je novi hibrid u tipu paradajz paprike. Sličnih karakteristika kao i RUŽA F1 s tim što su plodovi kod ovog hibrida u tehnološkoj zrelosti tamno zelene boje. I jedan i drugi hibrid ovog tipa odlikuju se izuzetno visokim i stabilnim prinosom.

BULIJA F1

bulija

Noviji hibrid paprike u tipu krupne kapije - ajvaruše, sa dvokomornom, zaobljenom semenom ložom. Jedna od odlika ove paprike je plod ravne površine i debelog mesa, izuzetno pogodan za termičku obradu. Vrlo je sličnog oblika i proizvodnih karakteristika kao i KRALJICA F1, stim da su kod ovog hibrida, plodovi u tehnološkoj zrelosti svetlo zelene boje. Prosečna masa ploda je od 180-240g.

Zbog izuzetnog kvaliteta plodova, zbog njihovog atraktivnog izgleda, zbog mogućnosti njihove prodaje tokom cele godine ali i zbog visoke otpornosti na veliki broj štetočina i patogena i zbog toga što nisu preterano zahtevne u pogledu ishrane, sve ove hibride paprika podjednako preporučujemo za gajenje na otvorenom i u zaštićenom prostoru tokom cele godine.Celokupna proizvodnja semena odvija se u sopstvenim proizvodnim objektima, pod punom kontrolom i zaštitom, stvaraoca ovih hibrida, g. Miše Antovića.