Moja korpa
 

Manier

Manier

Manier Seeds je nezavisna kompanija za uzgoj povrća i proizvodnju semena sa sedištem u Cukurova regionu koji se nalazi na jugu Turske. Manier Seeds ima klijentski zasnovanu mrežu u Turkskoj i široku međunarodnu klijentelnu bazu koja pokriva Evropu , Balkan i Bliski istok .

Manier je porodična firma koja je višedimenzionalna i ima na raspolaganju širok dijapazon specijalizovanih semena i uzgojnih sorti , uključujući i Cucurbitaceae Solanaceae porodice .

Matično preduzeće potiče od Manier MANCAK Ziraat i njegova istorija seže do 1978 , ovde je bila prva kompanija za proizvodnju semena.

Manier Seeds stavlja pred sebe eminentan naglasak na izoštrene istraživačke i proizvodne tehnike koje promovišu visok prinos, otpornost prema bolestima da bi se postiglo savršenstvo koje se smatra od suštinskog značaja za standarde koje zahtevaju profesionalni uzgajivači .

Manier i njemu pridružene kompanije razumeju i prihvataju viziju potrebnu da ostvare visoke standarde stalnim investicijama u istraživanje i razvoj , obuku osoblja, nove standarde... U partnerstvu sa univerzitetima i institutima cilj nam je da inoviramo, improviziramo i promovišemo nove sorte na tržištu u skladu sa zahtevima potrošača .

manier