Moja korpa
 

Carosem

KATOP F1

katop

Vrlo rani hibrid u nantes tipu, pogodan je za setvu u zimu ili rano proleće. Odlična boja,
ujednačeni i glatki koreni prosečne dužine 18-20 cm i jake narandžaste boje, namenjeni
su za svežu potrošnju.
Seju se u niskim plastenicima ili na otvorenom polju.

BENGALA F1

Bengala

Nantes tip mrkve namenjen za letnju i jesenju proizvodnju. Vrlo prinosan hibrid koji ima
veoma jaku i bujnu masu, uniforman cilindrični koren sa tupim vrhom, prosečne je dužine 19-21 cm.
Namenjen je za dugo čuvanje i razne oblike industrijske prerade.
Otporan je na pucanje i lomljenje korena.

CESTAS F1

cestas

Rani nantes tip mrkve za najraniju prolećnu setvu. Cilindričan koren dužine 18-20 cm, veoma ujednačen, lepe boje, otporan na pucanje i lomljenje. Vrlo ukusna mrkva, namenjena za svežu potrošnju.

CALIBRA F1

calibra

Calibra je rani hibrid mrkve, namenjen za svežu potrošnju i za prodaju u vezicama.
Dugi i tanki cilindrični koren dužine 20-22 cm, sa jakom lisnom masom može dugo da stoji na tezgi.
Kratke vegetacije 85-90 dana, za prolećnu i jesenju proizvodnju, dobro prilagodljiva za proizvodnju pod plastikom.

METRO F1

metro

Nantes tip mrkve namenjen za kasnu proizvodnju i berbu krajem jeseni.
Odlikuje se visokim i stabilnim prinosom. Pogodna je za svežu potrošnju i za dugi lager.
Otporna je na pucanje i lomljenje korena. Ima visok procenat suve materije i odličan ukus.
Dužina korena je 18-21 cm.

BENTLEY F1

Bentley

Vodeći nantes hibrid mrkve za letnju i jesenju proizvodnju, za svežu potrošnji, dugo čuvanje i razne vidove industrijske prerade. Odlikuje se snažnom i bujnom biljkom, sa uspravnom i jakom lisnom masom. Cilindričan koren, ujednačene dužine sa tupim vrhom ima odličnu unutrašnju strukturu i prelepu narandžastu boju.