Moja korpa
 

STEP Systems

Spektralni fotometri

LASA AGRO DR1900

Fotometrijska analiza zemljišta predstavlja najpouzdaniji oblik analize hranjivih sastojaka u zemljištu.Sistem LASA AGRO 1900 se bazira na upotrebi kiveta u kojima su sadržani svi potrebni reagensi za ispitivanje pojedinih elemenata. Svaka kiveta je opremljena tzv. "bar-kodom", nije potrebna nikakva upotreba ili izbor filtera za talasne dužine. Fotometar sam prilikom merenja vrši automatsko prepoznavanje test-kivete, tj. elementa.

DR1900

Daljnje odlike spektralnog fotometra LASA AGRO 1900:

 • Jednostavna upotreba omogućuje racionalnu i efikasnu izradu analiza kako makro tako i mikro elemenata bez posebnog laboratorijskog ili hemijskog predznanja.
 • Brzina izrade analiza: najkasnije za 2 sata (uključujući 1 h ekstrakcije) dobijemo gotove rezultate analize.
 • Preciznost: fotometar LASA AGRO 1900 možete uporediti sa bilo kojom laboratorijom širom sveta. U fazi mjerenja, tj. "okretanja" kivete fotometar vrši mjerenja na 10 različitih mesta što isključuje pogreške pri rukovanju s kivetama.
 • Jednostavno i efikasno rukovanje instrumentom uz "više-jezični, samoobjašnjavajući" meni, sa tzv. "touch-screen"-om koji Vas vodi do konačnog rezultata analize.
 • Obuhvata 8 različitih talasnih dužina (340-800 nm) za merenja pojedinih elemenata, postoji preko 200 različitih testova za analize vode, zemljišta, supstrata, otpadnih i industrijskih voda, piva, alkohola itd.
 • Mogućnost upotrebe varijabilnih kiveta (okruglih, četvrtastih) različite debljine (10 do 50 mm).
 • Integrirana memorija "pohranjuje i pamti" zadnjih 500 analiza za kasnije očitavanje ili upotrebu podataka.
 • Preko USB-priključka podatke iz fotometra možemo preneti i na personalni računar.

Sva potrebna uputstva su slikovito prikazana kako na svakom pakovanju kiveta, tako i u uputstvu za korišćenje. Uz sistem su priložene kako formule za preračunavanje tako i sve raspoložive optimalne vrednosti.

Rezultate ovisno o pripremi uzorka i njegovom poreklu možete očitati npr. u mg/100g zemljišta ili mg/ltr supstrata, mg/ltr vode, itd.

Radi na struju, može i preko adekvatnog akumulatora.

Isti instrument se nalazi u sistemu

 • "workstation" = predviđen kao stacionarni uređaj npr. u laboratoriji, i
 • "mobile" = instrument, koji se nalazi u prikladnom koferu opremljen osnovnim materijalom za vršenje analiza na "terenu".

Celi sistem analiza bazira se na tzv. "kivetama". To su staklene epruvete u kojima se već nalaze svi potrebni reagensi za pojedine elemente. Potrebno je, dakle, uzeti uzorak, adekvatno ga ekstrahirati, filtrirati i na kraju se dobiveni filtrat koristi za analizu svih elemenata. U našoj ponudi su kivete za sve makro i mikroelemente. Osim njih, na raspolaganju stoje i mnoge druge (oko 200), npr. za alkohole, fenole, olovo, hemijski i biološko potrebni kiseonik u industrijskim i otpadnim vodama, itd. Kivete su zapakovane u male kartone po 25 komada, znači paket je dovoljan za 25 analiza datog elementa. Mogu se samo jednokratno koristiti, nakon upotrebe vrate se u orig. pakovanje i mogu od naše strane biti reciklirane.

Naknadna baždarenja fotometra nisu potrebna.

Osnovna oprema za analizu zemljišta, vode i ostalih rastvora se sastoji iz sledećih komponenti:

 • Fotometar LASA 1900
 • Kivete
 • Držač kiveta
 • Mikrolitarske pipete
 • Potrošni materijal
 • Filter-papir

Za analize zemljišta neophodno je i nešto laboratorijske opreme, kao npr. plastične boce, male levak za filtriranje, laboratorijska vaga te sito za prosejavanje uzoraka.

LASA AGRO 3900 Radna stanica

LASA AGRO 3900 je dobro organizovana radna stanica na kojoj se mogu vršiti, racionalne, sistematične analize glavnih elemenata kao i brojnih elemenata u tragovima bez predhodnog poznavanja hemije.
Spektrofotometar i provereni agensi sa širokom lepezom metoda i parametara pružaju jedinstvenu fleksibilnost za brojne primene.

LASA 3900

Za vrlo kratak period korisnik dobije kompletnu analizu zemljišta, substrata ili đubriva i zahvaljujući tome može postići najbolje prinose putem preciznog đubrenja. Pored lakog korišćenja, brzina je takođe ključna karakteristika ovog sistema.Za proizvođače, dug period čekanja na rezultate analize znači nepotreban rizik. Trenutno saznanje o hranjivom stanju biljke je osnova uspešne poljoprivrede i pruža sigurnost u poljoprivrednom upravljanju. Idealna primena LASA AGRO 3900 stanice je:
• Kvalitetne labolatorije za analizu treseta i substrata
• Hortikulturna proizvodnja, razmnožavanje biljaka
• Instituti za istraživanje
• Poljoprivredne škole i univerziteti
• Lokalni državni sektor
• Poljoprivreni i hortikulturni centri

Tehnički podatciPrimena: analiza zemljišta, substrata, hranjivih rastvora, vode
Raspon merenja: 320 – 1100 nm
Variranje: ± 1,5 nm
Reproduktivnost talasa: ± 0,1 nm
Spektralna širina: 5 nm
2D bar kod: Lot broj i podatci o roku trajanja
IBR+ 10 merenja
Napajanje: 110 do 240V; 50/60 Hz
Dimenzije: 151 x 350 x 255 mm
Ekran: na dodir 800 x 480 pxl
Memorija: 2000 mernih podataka i 100 korisničkih programa
Izlazi: 2x USB tip A, USB tip B, Ethernet
Rejting kućišta: IP 30
Težina: 4,2 kg

Analiza započinje sa smanjenjem grešaka prilikom uzorkovanja.
Koristite RFID tehnologiju i pratite svoje uzorke sve do mesta uzorkovanja. Sve bitne informacije, poreklo uzorka, uzorkivač, datum i vreme se beleže u RFID na boci uzorka. I možete ove podatke preneti laboratoriji u roku od nekoliko sekundi zahvaljijući RFID u LASA AGRO 3900.IBR + povećana pouzdanost vaših mernih vrednosti
Lot broj i datum isteka su sada sastavni deo 2D bar koda, ove dodatne vrednosti se prenose do instrumenta i beleže sa izmerenim vrednostima.
Konstantno osvreženje podataka, programiranje metoda unutar spektrofotometra nikada nije bilo tako lako. Jednostavno držite kivetu ispred LASA AGRO 3900 RFID modula, sačekajte signalni zvuk i završili ste. Merenje počinje trenutno sa preciznim podatcima.Uverenje o kvalitetu je sada lako putem AQA+
QA procedura se sada može lako definisati i zabeležiti unutar instrumenta bez dodatnog sofvera. Trenutna grupa sertifikata (za potrebe GMP/GLP dokumentacije) se može pronaći u RFID znaku na kivetnoj kutiji. Zahvaljujući ovoj RFID tehnologiji svi specifični podatci mogu biti dostupni trenutno i odštampati na LASA 3900.