Moja korpa
 

STEP Systems

U savremenoj i intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u delu pejzažne arhitekture, bilo da je reč o projektovanju ili održavanju (golf tereni, sportski stadioni ili javni parkovi), nemoguće je postizati visoke rezultate bez primene savremene opreme i tehničkih uređaja.

U delu proizvodnog ciklusa koji je direktno vezan uz "nebo" i sunce na istom. nekoliko je bitnih mernih instrumenata koje vam i predstavljamo ovom prilikom.

Jedan od najosetljivijihi i najskupljih istrumenata svakako je HLOROFIL METAR.

U ponudi se nalaze dva tipa ovih instrumenata. Standardna verzija sa kontakton prilikom merenja "Clorophyll meter SPAD 502" i poslednja reč tehnike, zaštićeni i patentirani proizvod od strane američke svemirske agencije NASA, instrument koji vrednosti očitava bez direktnog kontakta "Clorophyll meter CM 1000".

Od standardnih i u svakodnevnoj praksi korištenih instrumenata iz ponude izdvajamo:


Standardni digitalni LUX METAR opsega 50.000 luxa ili 100.000 luxa,

Lux metar

Gig. lux metar

Digitalni QUANTUM metar,izuzetnog opsega od 0 - 200 µmol m-2s-1

Kvantum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalni merač UV zračenja, identičnog opsega od 0 - 200 µmol m-2s-1


Digitalni merač CO2 sa sondom i kabelom, opsega merenja od 0 - 9,999 ppm

CO2

Merači temperature

Novost u ponudi instrumenata su i novi digitalni, ubodni termometri sa sondama dužine 100 i 150 cm. Namenjeni su za merenje temperature u žitaricama i drugim zrnastim materijama kao i u ostalim čvrstim i tečnim sredinama.