Moja korpa
 

Pessl Instruments

Pessl Instruments - Metos

T-Warner® - internet-meteo-stanica za merenje količine padavina, alarmiranje kod mraza i niskih temperatura, prognoze bolesti, merenje evaporacije i vlažnost zemljišta

Sve vremenske podatke neophodne u meteorologiji i poljoprivredi T-Warner® permanentno meri i šalje ih na odgovarajuću internet-stranicu. Ukoliko želite npr. redovno informisati vaše mušterije o vremenskim prilikama T-Warner® je instrument koji ce vam to i omogućiti. Npr. podatke vaše meteo-stanice stavite na svoj web-site i podaci su dostupni vašim klijentima.

KATALOG NA ENGLESKOM (PDF)

Za funkcionisanje T-Warnera® neophodno je: korisnikov GPRS-ugovor za prenos podataka sa njegovim GSM-providerom, dovoljno jaka gsm-mreža (mobilni tel. mora imati prijem), deaktivirani PinCod vaše SIM-kartice - i već radite "online" sa vašim T-Warnerom®. U unapred podešenom intervalu svi izmereni podaci se šalju na web-site (www.fieldclimate.com).Na ovom web-site-u je potrebno da otvorite besplatan korisnički nalog i podaci sa vaše meteorološke stanice biće Vam besplatno dostupni 24 časa dnevno tokom cele godine.Sa ovoga sajta nakon otvaranja korisničkog naloga možete izvršiti download Android aplikacije za telefon.

Na istom site-u možete takođe menjati i individualne parametre vaše meteo-stanice, npr. za alarmiranje kod mraza možete podesiti bezbroj temperatura, kao i uneti brojeve mobilnih telefona na koje želite biti obavešteni.

Takođe na web-site-u korisnicima stoji na raspolaganju kompletan software za prognoziranje pojave bolesti kod određenih kultura (npr. peronospora, fitoftora kod npr. vinove loze, krompira itd.). Preduslov: vaša stanica mora biti adekvatno opremljena senzorima potrebnim za prognozu.

Instaliranje T-Warnera® na terenu je jako jednostavno, po potrebi se stanica može npr. u toku sezone premeštati na razlicita polja, staklenike, folijarne tunele.

UPUTSTVO

Napajanje električnom energijom vrši se preko malog akumulatora, a isti se puni preko solarnog panela na naličju instrumenta.

Sve podatke sa bazne internet-strane gde su pohranjeni podaci vaše meteo-stanice možete bez problema download-ovati na vaš računar bez ikakvog dodatnog software-a.

T-Warner®

Tehnički podaci, osnovna verzija:

 • Dimenzije bez senzora: 54 cm x 18 cm x 18 cm
 • Težina bez senzora: 1,2 kg
 • Interval merenja: 5 min
 • Interval memorisanja : 60 min
 • Interval emisije podataka na internet: 120 min između 6 00 i 22 00 h
 • Senzor za temperaturu: SMT 1 60-30
 • Rezolucija merenja temperature: 0,1°C
 • Tačnost merenja temperature: ± 0,5°C

Opcionalni senzori:

 • Temperatura i vlažnost vazduha
 • Padavine
 • Vlažnost lista
 • Globalna radijacija
 • Smer vetra, brzina vetra
 • Vazdušni pritisak-barometar
 • Vlažnost zemljišta
 • Temperatura zemljišta

- MODEL BOLESTI ZA JABUKU
- MODEL BOLESTI ZA JAGODU

- MODEL BOLESTI ZA KROMPIR
- MODEL BOLESTI ZA KUKURUZ
- MODEL BOLESTI ZA LUK
- MODEL BOLESTI ZA PARADAJZ
- MODEL BOLESTI ZA VINOVU LOZU
- MODEL BOLESTI ZA MRKVU
- MODEL BOLESTI ZA SALATU

RASPORED METEOROLOŠKIH STANICA

 

karta