Moja korpa
 

ITR

Dioxy Activ Supra AGRO

DIOXY ACTIV SUPRA AGRO je potpuno bezbedno tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.DIOXY ACTIV SUPRA AGRO je preparat na bazi tečnog hlor dioxida (ClO2) koji nudi najbolju moguću kombinaciju biocidne efikasnosti (ima za cilj da uništi, odvrati, učini bezopasnim ili vrši kontrolni uticaj na bilo koji štetni mikroorganizam), ekološke prihvatljivosti i ekonomičnosti koje su dostupne za korišćenje danas na tržištu.
BRZO I EFIKASNO UNIŠTAVA SVE VRSTE PATOGENIH ORGANIZAMA (BAKTERIJE, VIRUSE, GLJIVICE, ALGE) U SVIM STADIJUMIMA NJIHOVOG RAZVOJA.

Šta je to hlor dioxid (ClO2)?
Kada se kaže hlor dioxid za većinu neupućenih sam naziv izaziva negodovanje u smislu da se radi o hloru koji je uobičajeno asocijacija za nešto negativno. Međutim, u ovom slučaju hlor i hlor dioxid nisu ni približno slični, osim u imenu, i potpuno je pogrešno iste poistovećivati.
Iako hlor dioxid ima hlor u svom imenu, njegova svojstva su potpuno različita od njega. Kao najpraktičniji primer za navedenu tvrdnju može poslužiti sledeće: kao što se ugljen dioxid razlikuje od elementarnog ugljenika, tako se hlor dioxid razlikuje od hlora.

- KOMPARACIJA SA AKTIVNIM HLOROM

- KOMPARACIJA SA OZONOM

- KOMPARACIJA SA PERSIRĆETNOM KISELINOM

- PLAN DEZINFEKCIJE HLADNJAČE

Hlor dioxid je sve popularniji izbor za biocidne aplikacije u različitim industrijama širom sveta, pa odatle i njegova široka primena u voćarstvu i povrtarstvu, odnosno poljoprivredi. Izvorno, to je mali, isparljiv, vrlo jak molekul koji se sastoji od jednog atoma hlora i dva atoma kiseonika, a skraćeno, njegov simbol je ClO2.
Superioran u poređenju sa ostalim preparatima iz oblasti dezinfekcije, odlikuje se sledećim karakteristikama:


- EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA FORMULACIJA PREPARATA ZA DEZINFEKCIJU
- SIGURAN ZA PRIMENU, NEMA OPASNOSTI OD TROVANJA LJUDI I ŽIVOTINJA
- BRZO I EFIKASNO UNIŠTAVA SVE VRSTE PATOGENIH ORGANIZAMA (BAKTERIJE, VIRUSE, GLJIVICE, ALGE)
- PRILIKOM PRIMENE NIJE POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA APLIKATORA
- NE POKAZUJE ABRAZIVNOST NITI OŠTEĆUJE MATERIJALE KOJI SU ISTIM TRETIRANI
- NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE POVRŠINE NITI KARENCE
- NAKON PRIMENE NE ZAHTEVA PONOVNO SPIRANJE TRETIRANIH MATERIJALA I POVRŠINA

PREUZMI LETAK

 

 

PAKOVANJE: 1L i 5L