Moja korpa
 

Novamin

OASI BIO

Tečno organsko đubrivo za fertirigaciju NK 3-6

Oasi Bio

  ecocert 

OASI BIO ije inovativno tečno organsko đubrivo za NK za fertirigaciju - pogodno za organsku proizvodnju - bogato biljnim ekstraktima, aminokiselinama, organskim azotom, kalijumom (ne od KCl!), elementima u tragovima (Ca, Mg, Fe, Zn…) i organskom materijom.

Uravnotežen sadržaj organskog azota, kalijuma i elemenata u tragovima (Ca, Mg, Fe, Zn ...) poboljšavaju razvoj biljke i kvalitet plodova. Biljni ekstrakti i aminokiseline stimulišu metabolizam i pomažu biljci da prevaziđe stres (suša, toplota, …). Organska materija poboljšava biološka i fizička svojstva zemljišta, samim tim povećavajući plodnost.

UPOTREBA I DOZE
OASI BIO je đubrivo za fertirigaciju i folijarnu primenu. Doze se određuju na osnovu potreba i hranjivog stanja useva. Pri normalnim uslovima:

USEV                                   DOZE (FERTIRIGACIJA)

Hortikultura (plastenik)            10-40 L/1000 m2
Hortikultura (polje)                  10-20 L/1000 m2
Voćnjaci                                  15-40 L/ha
Vinogradi                                10-40 L/ha
Cveće i rasadi                        10-35 L/1000 m2
Žitarice (pšenica i kukuruz)    10-30 L/ha
Industrijsko bilje                     15-30 L/ha

PAKOVANJE: 1 litar i 5 litara

SASTAV
Organski azot (N)                                  3%
Kalijum oksid (K2O) vodorastvorljiv      6%
Ukupan organski ugljenik (C)             20%

MEŠANJE
OASI BIO se može mešati sa većinom fitosanitarnih proizvoda i đubriva. Pre upotrebe OASI BIO mi preporučujemo testiranje na manjim površinama na kompatibilnost sa drugim proizvodima. Ne mešati sa proizvodima na bazi bakra, mineralnim uljima i alkalnim proizvodima.

POGODNO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

TEHNIČKI LIST