Moja korpa
 

Novamin

MYR MAGNEZIJUM

OVO - USKORO!!!

Organsko azotno đubrivo sa magnezijumom

ecocert       

Myr Mg

MYR MAGNEZIJUM je tečno đubrivo spravljeno da spreči i leči nedostatak magnezijuma i pruži biljne aminokiseline. Specifičan sastav proizvoda čini magnezijum lako usvojivim od strane biljke.

- sprečava i leči nedostatka Mg
- poboljšava fotosintezu i povećava sadržaj šećera
- sprečava sušenje čokota vinove loze
- preventiva i tretman opadanja lišća kod jabuke
- hranjivo i antistresno dejstvo
- bolja obojenost lišća
- bolja čvrstoća i kvalitet ploda

SASTAV

Magnezijum oksid (MgO) vodorastvorljiv                    5%
Organski azot (N)                                                  3,5%
Ukupan organski ugljenik (C)                                20,3%
Biljne aminokiseline                                              7,7%
pH                                                                           6

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007

DOZE I PRIMENA

Vinogradi              2-4 L/ha    3-4 tretmana: sa početkom uvećanja bobica
Voćnjaci               2-3 L/ha    2-3 tretmana tokom sezone
Jabuka i kruška    2-3 L/ha    2-3 tretmana svaka 12-15 dana
Horitkultura          2-3 L/ha    2-3 tretmana tokom rasta

Pakovanje: 5L, 1L, 250 ml

TEHNIČKI LIST