Moja korpa
 

Novamin

5&UP (USKORO)

Poboljšava razvoj biljke, kvalitet ploda, vitalnost zemljišta

   

5&Up

5&UP stimuliše metabolizam i pomaže biljci da prevaziđe bilo kakav stres (suša, toplota, hladnoća…) i
poboljšava njen vegetatini rast. Uravnotežen sadržaj hraniva poboljšava razvoj biljke i kvalitet ploda.
Zajedno sa rastvorljivim mineralnim đubrivom, pruža organsku materiju koja poboljšava plodnost zemljišta, biološku aktivnost i rast biljke.

5 PREDNOSTI!

  1. Antistresno dejstvo
  2. Biostimulativno dejstvo
  3. Nosilac lisnih hraniva
  4. Veći prinosi i bolji kvalitet
  5. Poboljšava plodnost zemljišta

5&UP je inovativno NPK đubrivo za fertirigaciju.
Ono je mešavina odabranih materijala ekskluzivno biljnog porekla koje se dobija LISIVEG tehnologijom.
Bogato je biljnim ekstraktima, aminokiselinama, peptidima, vitaminima, hranivima i organskom materijom.

SASTAV

Ukupan azot (N)                                      5%
Organski azot (N)                                 2.7%
Ureični azot (N)                                    2.3%
Ukupan fosfor pentoksid (P2O5)            2.0%
Vodorastvorljiv kalijum oksid (K2O)        2.0%
Organska materija                              36.0%
Formulacija                                       tečnost
pH                                                         4,9

BOLJA PLODNOST ZEMLJIŠTA
Organska materija koja se nalazi u 5&UP poboljšava biološka i fizička svojstva zemljišta, povećavajući
njenu plodnost. 5&UP povećava biološku aktivnost zemljišta stimulišući enzimatske procese i
razmnožavanje korisnih mikroorganizama. Poboljšava razvoj korena, samim tim je bolje usvajanje hraniva
iz zemljišta. Organske i biološki aktivne komponente omogućavaju 5&UP da revitalizira umorna zemljišta.

UPOTREBA I KOLIČINE - FERTIRIGACIJA
5&UP je tečno đubrivo spravljeno za fertirigaciju. Pomešano sa mineralnim vodorastvorljivim đubrivom,
5&UP smanjuje pH rastvora.
Količine i strategija primene zavisi od useva, karakteristika zemljišta i fizioloških uslova biljke. U prosečnim
uslovima:
NAVODNJAVANJE KAP PO KAP: zajedno sa vodorastvorljivim đubrivima, koncentracija 5% - 50 ml/litar.
DRUGE METODE PRIMENE: 15-30 l/ha ponoviti svakih 15 dana.

TEHNIČKI LIST