Moja korpa
 

Italpollina

Italpollina (4N - 4P2O5 - 4 K2O)
   

Italpollina

Posebna vrsta đubriva sa značajnom količinom huminskih, fulvinskih i amino kiselina, koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu. Korenov sistem biljaka pomoću ovih organskih kiselina može da koristi veću količinu mineralnih materija. U toku korišćenja Italpolline ne javljaju se simptomi nedostatka hranljivih elemenata u biljci.

Korišćenjem Italpolline smanjuju se troškovi (manje količine mineralnih đubriva), povećavaju se prinosi i kvalitet prinosa. Jača otpornost biljaka na stres, otpornost na niske temperature, dobijamo ukusnije plodove, plod i cvet dobijaju intenzivniju boju. Smanjenje količina mineralnih đubriva ima pozitivan efekat u zemljištu jer se sprečava njegovo zasoljavanje.

SASTAV

Ukupan azot (N)                                    4%
Ukupan fosfor (P2O2)                           4%
Kalijum (K2O2)                                      4%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)     0,5%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)               0,8%
Vodorastvorljiv bor (B)                         0,2%
Ugljenik u organskom obliku (C)          41%
Organske materije                              70,7%
Huminske kiseline                                   5%
Fulvinske kiseline                                  12%
Vlaga                                                     12%
pH vrednost                                               7

TEHNIČKI LIST

omri  

Guanito (6N - 15P2O5 - 3 K2O)

Guanito

Guanito je prirodna prihrana za biljke, koja u sebi sadrži visoke količine fosfora i azota. Guano je poreklom iz Perua, dosta je skupa sirovina i osnovni je sastojak ovog đubriva , garantuje nizak nivo soli i blago kiselu pH vrednost (pH= 6,5). Zatim obezbeđuje biljci kontinuiranu potrošnju hranljivih materija u svakom životnom ciklusu. Sa poboljšanjem mikrobiloških procesa u zoni korenovog sistema, Guanito omogućava biljci da lakše usvaja stvorene hranljive materije.

Osigurava velike prinose i aktivne supstance za porast, kao što su huminske kiseline, vitamini, amino kiseline, auksini i citokinini, zahvaljuljući kojima biljka može lakše da iskoristi hranljive materije.

SASTAV

Ukupan azot (N)                                   6%
Ukupan fosfor (P2O5)                        15%
Kalijum (K2O)                                       3%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)       2%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)             0,8%
Vodorastvorljiv (B)                              0,2%
Kalcijum-oksid (CaO)                          10%
Ugljenik u organskom obliku (C)         32%
Organska materija                            55,2% 
Huminske kiseline                              3,5%
Fulvinske kiseline                               7,5%
Vlaga                                                     7%
pH vrednost                                           6,5

TEHNIČKI LIST

Duetto (3N - 3P2O5 - 7K2O)

Duetto

Duetto je zahvaljuljući svom specijalnom sastav organske materije namenje pre svega biljkama koje se brzo razvijaju i za đubrenje takvih površine gde je potrebno puno kalijuma. Kalijum ima značajnu ulogu u procesu sazrenvanja plodova, ojačanju ćelijskih zidova i kod razvoja plodova (napr. paradajz, paprika, grožđe, voće, duvan). Kalijum zbog svoje uloge u fotosintezi, poboljšava asimilaciju biljaka i takođe pozitivno deluje na otpornost prema suši. Kalijum je vrlo bitan elemenat u smislu prezimljavanja. Duetto sadrži u sebi kompleksne organske materije sa većom dozom kalijuma. Idealan je za korišćenje u presoljenim zemljištima. Takođe može se primeniti u zemljištima koja sadrže puno hlorida u sebi i kod biljaka koje su osetljive na hlor.

SASTAV

Ukupan azot (N)                                    3%
Ukupan fosfor (P2O5)                           3%
Kalijum (K2O5)                                      7%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)        2%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)               0,8%
Vodorastvorljiv bor (B)                         0,2%
Ugljenik u organskom obliku (C)          31%
Organski sastav                                   62%
Huminske kiseline                                  4%
Fulvinske kiseline                                   7%
Vlaga                                                      8%
pH vrednost                                            7

TEHNIČKI LIST


PHENIX (6N-8P2O5-15K2O)

Phenix

PHENIX je najbolje formulisano đubrivo za ishranu biljaka. Nutritivni kapacitet je nekoliko puta veći nego kod mineralnih đubriva. Zbog izrazito visokog sadržaja organskih materija, dovoljno je đubrenje samo jednom u toku vegetacije. Sve hranjive materije su potpuno organske i u potpunosti dostupne biljakama bez obzira na pH ili EC vrednost zemljišta.

SASTAV

Ukupan azot (N)                             6%
Ukupan fosfor (P2O5)                    8%
Kalijum (K2O)                               15%
Magnezijum (MgO)                         3%
Vodorastvorljivo gvožđe                  1%
Ugljenik u organskom obliku (C)   29%
Organski sastav                            50%
Huminske kiseline                          2%
Fulvinske kiseline                           7%
Vlaga                                              7%
pH vrednost                                      7

TEHNIČKI LIST

ecocert