Moja korpa
 

Cerbero

Vodotopiva mineralna đubriva

CERBERO đubriva u sebi imaju sve potrebne hranljive elemente koji su neophodni za pravilan rast biljaka tokom cele vegetacije. Sve hranljive materije, međusobno složene u idealnim srazmerama, su u potpunostipristupačne biljkama. Svi sastojci su stoposto vodotopivi a mikroelementi:
gvožđe, zink, mangan, bakar kao i magnezijum su u helatnom obliku da bi biljkama bili stoposto dostupni.CERBERO đubriva su proizvedena od najčistijih sastojaka, bez hlora, natrijuma i teških metala i kao takvi su garancija kvaliteta i visoke čistoće proizvoda.CERBERO đubriva se koriste u svim sistemima za navodnjavanje bez opasnosti od začepljenja dizni, kapljača i sličnih delova. Sitni mineralni kristali ovih formulacija su u potpunosti rastvorljivi u vodi.

PAKOVANJA: 25 kg i 1 kg

 
            VISOKA ČISTOĆA
Samo čiste sirovine, striktno odabrane za proizvodnju.

            BEZ HLORA
Sadržaj kalijuma u đubrivu ne potiče iz kalijuma hlorida

            BEZ TEŠKIH METALA
Đubrivo ne sadrži teške metale kao što su hrom, arsen, olovo, kadmijum itd...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALIJUM SULFAT (M+S KALI)
(NPK 0-0-50+42,5 SO3)

Vodotopiv kalijum (K2O)                                          50%
Vodotopiv sumpor (SO3)                                      42.5%
pH (10% rastvora na 20C)                                        1.9
EC - (0.1% rastvor)                                     1.52 mS/cm
Primenjuje se u količini od                       100-180 kg/ha

KALCIJUM NITRAT
(NPK 15,5-0-0 + 26 CaO)

Ukupan azot (N)                                                 15.5%
Vodotopiv kalcijum (Cao)                                      26%
pH (10% rastvora na 20C)                                   5-7%
EC - (0.1% rastvor)                                   1.20 mS/cm
primenjuje se u količini od                     100-200 kg/ha

TEHNIČKI LIST

CERBERO KALCIJUM NITRAT je vodorastvorljivo azotno đubrivo za fertirigaciju. Pruža vrlo visok stepen čistoće i rastvorljivosti. Azot se brzo usvaja od strane useva samo nekoliko sati nakon primene. Može se koristitit za povrće, voće i za rasad cveća. Prisustvo lako usvojivog kalcijuma poboljšava rast biljke, kvalitet voća i otpornost na patogene. Ima kiselu pH vrednost da bi se sprečilo začepljenje u sistemu za navodnjavanje kada se koristi teška voda.

KALIJUM NITRAT
(NPK 13,5-0-46 + ME)

 

Ukupan azot (N)                                            13.5%
Vodotopivi kalijum (K2O)                                  46%
pH (10% rastvora na 20C)                              5-7%
EC - (0.1% rastvor)                              1.13 mS/cm
Primenjuje se u količini od               100-180 kg/ha

TEHNIČKI LIST

CERBERO KALIJUM NITRAT je NK 13-46 vodorastvorljivo đubrivo za navodnjavanje. Sadrži visok stepen čistoće, rastvorljivosti i odsustvo hlora i soli. Njegov sastav ga čini posebno pogodnim za useve  sa visokim zahtevom za kalijumom ali sa niskim stepenom tolerancije zaslanjenosti. Azto, prisutan u nitričnom obliku, deluje brzo i efikasno. Može se mešati sa urea fosfatom da snabde biljku fosforom. Ima fiziološki kiselu pH da bi se sprečilo formiranje pokorice u sistemu za navodnjavanje kada se koristi teška voda.

MAGNEZIJUM NITRAT
(NPK 11-0-0 + 15 MgO)

Ukupan azot (N)                                                  11%
Vodotopivi magnezijum (MgO)                            15%
pH (10% rastvora na 20C)                      0.90 mS/cm
EC - (0.1% rastvor)                                                  5
Primenjuje su količini od                     150-250 kg/ha

TEHNIČKI LIST

CERBERO MAGNEZIJUM NITRAT je vodorastvorljivo azotno đubrivo za fertirigaciju. sadrži visok steoen čistoće i rastvorljivosti i vrlo nizak stepen saliniteta. Nitrični azot se brzo usvaja od strane korena, samo nekoliko sati nakon primene i može se primeniti na povrće, voće i rasade za cveće. Magnezijum je izrazito značajan za biljke pošto je on esencijalna komponenta hlorofila (proces fotosinteze) i uključen je u sintezu mnogih enzima, proteina i masti. Ima kiselu pH vrednost da bi se sprečilo formiranje naslaga u sistemu za navodnjavanje kada se koristi teška voda.

CERBERO
(NPK 13-40-13 + 1,5 MgO + ME)

Ukupan azot (N)                                           13%
Vodotopivi fosfor (P2O5)                              40%
Vodotopivi kalijum (K2O)                             13%
Vootopivi magnezijum (MgO)                     1,5%
pH (10% rastvora na 20C)                            4,9
EC - (0.1% rastvor)                         0.90 mS/cm

TEHNIČKI LIST

CERBERO 13-40-13 je NPK vodorastvorljivo đubrivo za navodnjavanje sa visokim postotkom fosfora, vrlo dobrom rastvorljivošću, čistoćom i odsustvom hlora i natrijuma. 1:4:1 NPK odnos čino ga posebno pogodnim za podsticanje ožiljavanja biljaka i cvetanje sa intenzivnom proizvodnjom i povećanjem prinosa. Prisustvo magnezijuma i elemenata utragovima podpomaže rast biljaka. Ima kiselu pH vrednost koja sprečava začepljenje sistema za navodnjavanje kada se koristi tvrda voda.

CERBERO
(NPK 11-22-30 + 2 MgO + ME)

Ukupan azot (N)                                             11%
Vodotopivi fosfor (P2O5)                                22%
Vodotopivi kalijum (K2O)                                30%
Vootopivi magnezijum (MgO)                           2%
pH (10% rastvora na 20C)                               6,2
EC - (0.1% rastvor)                            1.00 mS/cm          

TEHNIČKI LIST

CERBERO 11-22-30 je NPK vodorastvorljivo đubrivo koje ima vrlo visok stepen rastvorljivosti, čistoću i odsustvo hlora i natrijuma. 1:2:3 NPK odnos čini ga posebno pogodnim za đubrenje useva tokom faze cvetanja i zametanja plodova. Fosfor i kalijum primenjeni preko navodnjavanja u tim fazama, u suštini , poboljšavaju rodnost biljke i kvalitet plodova (brže sazrevanje, povećan sadržaj šećera, lepša boja). Prisustvo magnezijuma i elemenata u tragovima podpomaže rast biljke. Ima u osnovi kiselu pH vrednost da bi se sprečilo začepljenje sistema za navodnjavanje kada se koristi tvrda voda.

CERBERO
(NPK 20-20-20 + ME)

Ukupan azot (N)                                               20%
Vodotopivi fosfor (P2O5)                                  20%
Vodotopivi kalijum (K2O)                                  20%
pH (10% rastvora na 20C                                  5,9
EC - (0.1% rastvor)                              0.80 mS/cm

TEHNIČKI LIST

CERBER 20-20-20 je NPK vodorastvorljivo đubrivo koje poseduje vrlo visok stepen rastvorljivosti, čistoće i odsustvo hlora i natrijuma. 1:1:1 NPK odnos čini ga savršeno ujednačenim i svestranim i može se koristiti tokom celog životnog ciklusa biljke. CERBERO 20-20-20, snabdeva biljku lako usvojivim azotom, fosforom i kalijumom, garantuje kompletan plan ishrane i poboljšava rast i produktivnost dok sprečava hranjive uneravnoteženosti, zahvaljujući jednim delom i elementima u tragovima. Ima kiselu pH vrednost da bi se sprečilo formiranje taloga u sistemu za navodnjavanje kada se koristi teška voda.

CERBERO
(NPK 15-5-30 + 2MgO + ME)

Ukupan azot (N)                                               15%
Vodotopivi fosfor (P2O5)                                    5%
Vodotopivi kalijum (K2O)                                  30%
Vootopivi magnezijum (MgO)                             2%
pH (10% rastvora na 20C)                                    7
EC - (0.1% rastvor)                              1.30 mS/cm

TEHNIČKI LIST

CERBERO 15-5-30 je NPK vodorastvorljivo đubrivo sa visokim sadržajem azota i kalijuma, i sa vrlo visokim stepenom rastvorljivosti, čitoće i odsustvom hlora i natrijuma. 3:1:6 NPK čini ga posebno pogodnim za đubrenje useva koji imaju visoke zahteve za azotom, kalijumom i manjom količinom fosfora. Prisustvo magnezijuma i elemenata u tragovima pomaže rast biljaka.

CERBERO

(NPK 14-9-24)


Ukupan azot (N)                                                     14%
od kojeg je nitrični azot (N)                                    2,5%
amonijačni azot (N)                                                8,0%
ureični azot (N)                                                       3,5%
Vodorastvorljiv fosforni anhidrat (P2O5)                   9%
Vodorastvorljiv kalijum oksid (K2O)                        24%

TEHNIČKI LIST

CERBERO 14-9-24 je NPK vodorastvorljivo specijalno đubrivo spravljeno za HOYU sa visokim sadržajem azota - kalijuma, i vrlo dobrom vodorastvorljivošću, čistoćom, bez hlora i natrijuma. NPK odnos ga čini vrlo povoljnim za đubrenje useva koji zahtevaju veliku količina azota i kalijuma.

MAGNEZIJUM SULFAT - NOVO!

(16% MgO, 32% SO3)

Vodorastvorljiv Magnezijum oksid (MgO)                 16%
Vodorastvorljiv Sulfonski anhidrid (SO)                    32%
pH (1% jedinjenje pri 20 stepeni C)                           6.5
EC - Električna provodljivost                           0.8mS/cm

TEHNIČKI LIST

CERBERO MAGNEZIJUM SULFAT je vodorastvorljivo đubrivo sa magnezijumom i sumporom za primenu prko sistema za navodnjavanje. Ima vrlo visok stepen čistoće, dobru rastvorljivost  i nizak nivo zaslanjenosti. Njegov sastav je posebno pogodan za useve koji zahtevaju magnezijum i imaju nisku tolerantnost na salinitet. Sumpor olakšava usvajanje azota i poboljšava metabolizam aminokiselina  i proteina. Ima fiziološki kiselu pH vrednost što sprečava formiranje začlepljenje u sistemu za navodnjavanje u slučaju kada se koristi teška voda.